Kontakti

SIA "NUTS Family"

Vienotais reģistrācijas Nr.40203287373

Juridiskā adrese: Meža iela 23, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads

Banka:  AS "Swedbank" LV60HABA0551050183633 un AS "Citadele banka" LV58PARX0023795410001

Tālrunis: +371 29397109

E-pasta adrese: nutszane@gmail.com

 

0
 .